TC Poland

Polskie Stowarzyszenie
Studentów Fizyki
(PSSF)

 Year of joining IAPS     2019
 Number of local groups    4
 Number of member students (approximate)     120

Web Presence

Website: http://pssf.edu.pl/
Facebook: @PSSFizyki

Address

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki
Władysława Reymonta 19/017
30-059 Kraków
Poland

Contacts

Official E-mail: pssf@pssf.edu.pl
IAPS E-mail: nc-poland@iaps.info